Vítejte na stránkách nejstaršího Mercedes-Benz klubu na pevninském kontinentu!

Náš Mercedes-Benz klub byl založen roku 1963 a od roku 2000 je členem oficiální organizace MBCCI, sdružující všechny Mercedes-Benz kluby na světě.

 

Více se dočtete v menu Historie klubu.

Klubové novinky

Stránka 1 z 33  > >>

03.04.2024
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

Z důvodu ochrany Vás a Vašich vozidel bude vjezd na Karlovo náměstí umožněn pouze pro zaregistrované posádky. Náměstí není komunikace a v případě nějaké nešťastné události bychom neuměli dohledat viníka.
 • Vystavené vozidla musí být čistá a v řádném technickém stavu, pojízdná.
 • Účastník je povinen zajistit, aby z vozidla neunikaly žádné kapaliny a instalovat preventivní zábranu před kapáním oleje na dlažbu pod vozidlem.
 • Účastník si zajišťuje vlastní ochrannou plachtu pro případ nepříznivých podmínek (déšť, kroupy), kterou si v případě nebezpečí sám instaluje na vozidlo.
 • Účastník se akce účastní na vlastní odpovědnost a riziko a je odpovědný za škody jim způsobené.
 • V případě, že účastník není majitelem vozidla, je povinen zajistit od majitele souhlas pro účast vozidla na akci.
 • Přihláškou dává účastník souhlas ke zveřejnění informací o vozidle včetně pořízených fotografií během akce.
 • Přihláškou dává účastník souhlas ke zpracování osobních údajů podle příslušných zákonů a předpisů (GDPR)
Nejsem předem zaregistrován a chci na Kolín.
 • Registrace bude probíhat přímo na náměstí v čase od 8:00 do 10:00 - platba v hotovosti, člen MBK 300,-Kč nečlen 550,-Kč na osobu.
 • Zaparkujte prosím v okolí.
 • Zaregistrujete se, dostanete startovní číslo a následně máte povolen vjezd přímo na náměstí.
 • Vjezd na náměstí bude uzavřen cca v 10:30

 

28.03.2024
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec
18.03.2024
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

 

Jako každoročně připomínáme platbu členských příspěvků. Dle stanov klubu je jednou z podmínek členství v Mercedes-Benz klubu Česká republika též úhrada členského příspěvku.

Členský příspěvek za kalendářní rok 2024 je člen povinen uhradit do 31. března daného kalendářního roku.

Neuhrazením členského příspěvku do tohoto data členství zaniká.

Nově přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek v plné výši za kalendářní rok bez ohledu na datum podání přihlášky.

Členské příspěvky (roční) činí:

•900,- Kč/kalendářní rok pro individuální členy základní členství
•1.300,- Kč/kal. rok pro rodinná členství
•300,- Kč/rok pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu
•400,- Kč/rok rodinné členství pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu (platí pro jednoho z nich)


Číslo účtu: 2031031001 kód banky: 5500 Raiffeisen BANK.
Variabilní symbol je číslo z Vaší klubové karty uvedené za CCR.
Zpráva pro příjemce: člp 2024 jméno příjmeníDistribuce klubových karet na rok 2023-4 bude následující:
(karta z roku 2023 je platná i v roce 2024 - karty jsou platné dva roky)

Platnost vaší karty zkontrolujete na
zadní straně karty kde je rok platnosti.

•každé pondělí od 20:00 do 22:00 na schůzi
MBKČR v zastoupení
Mercedes-Benz na Stodůlkách (Praha)
•na srazech Mercedes-Benz klubu ČR
•individuálně dle domluvy e-mail : pavol.vavra@mercedes-benz-klub.cz