Vítejte na stránkách nejstaršího Mercedes-Benz klubu na pevninském kontinentu!

Náš Mercedes-Benz klub byl zoložen roku 1963 a od roku 2000 je členem oficiální organizace MBCCI, sdružující všechny Mercedes-Benz kluby na světě. Více se dočtete v menu Historie klubu.

Klubové novinky

Stránka 1 z 12  > >>

15.02.2021
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

Vážení Mercedesáři.

S hlubokou lítostí Vás informujeme, že nás ve věku 75 let v neděli 7.února náhle opustil náš kamarád, kolega a dlouholetý člen našeho klubu pan Jaroslav Herink.

 

Čest jeho památce

 

 

Jménem Mercedes-Benz klubu ČR prosím přijměte naši upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.

15.02.2021
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

Vážené členky a členové klubu,

dovolte mi, abych Vás jménem výkonného výboru pozdravil v novém roce 2021 a popřál Vám mnoho zdraví a šťastných kilometrů s Vašimi Mercedesy.

Jelikož situace ohledně COVID-19 nám zatím nepřeje, nezbývá nám, že realizovat výroční členské shromáždění Mercedes-Benz klubu Česká republika z.s. nikoli prezenční formou, ale tzv. PER ROLLAM, tedy korespondenční formou. Při této příležitosti bychom Vás chtěli požádat o spolupráci, aby bylo hlasování členského shromáždění platné. Máte na výběr s více možností, z kterých ale každá vyústí v to, že nám hlasovací lístek budete muset zaslat poštou na adresu klubu.

 

1. Dokument „Návrh_usnesesní_SČ_MBKČR_2021.pdf“ si vytisknu, vyplním, podepíšu a zašlu na adresu klubu: Mercedes-Benz klub Česká republika, z.s. Daimlerova 2296/2, 149 00 Praha 4.

 

2. Nemám možnost si dokument vytisknout a žádám o jeho zaslání poštou na moji adresu. Následně obdržený dokument vyplním, podepíšu a zašlu na své náklady na adresu klubu.

 

3. Nemám možnost si dokument vytisknout, žádám o jeho zaslání poštou a nejsem schopen si obstarat obálku a poštovní známku, žádám tedy o zaslání též ofrankované obálky, do níž vložím vyplněný a podepsaný dokument, a obálku vhodím do poštovní schránky České pošty.

 

V případě, že si vyberete první možnost, nemusíte nám to sdělovat, ale rovnou dokument můžete zaslat.
V dalších případech Vás žádáme o zaslání Vašeho požadavku na email: info@mercedes-benz-klub.cz

 

Ještě jednou připomínáme, že s ohledem na potřebu schválení návrhů potřebných pro činnost klubu je nezbytné, aby odpověď zaslala nadpoloviční většina členů (touto formou organizovat náhradní hlasování by bylo komplikované a přinášející klubu zbytečné další výdaje) a aby výkonný výbor Vaši odpověď obdržel do 31. března 2021.

 

Těšíme se na Vaši odpověď a děkujeme za spolupráci.

 

Za výkonný výbor
Mgr. Petr Schweiner – prezident MBKČR

 

V případě, že Vám Zpravodaj s přílohou do emailu nedorazil, tak nás neváhejte kontaktovat na email : info@mercedes-benz-klub.cz


02.02.2021
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

900,- Kč / kalendářní rok pro individuální členy základní členství

1.300,- Kč / kalendářní rok pro rodinná členství

 

Číslo účtu: 2031031001 kód banky: 5500 Raiffeisenbank.
Variabilní symbol je číslo z Vaší klubové karty uvedené za CCR (na zadní straně karty).


300,- Kč / rok pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu

400,- Kč / rok rodinné členství pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu (platí pro jednoho z nich)

Členská MB karta je od roku 2020 vyráběna i pro rodinného člena.

(Za rodinné členství se považuje i partnerství) Prosíme členy rodinného členství o zaslání jména na druhou kartu na email: pavol.vavra@mercedes-benz-klub.cz

Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 31. března daného kalendářního roku.

 

Nově přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek v plné výši za kalendářní rok bez ohledu na datum podání přihlášky.

Neuhrazením členského příspěvku do 31. března daného kalendářního roku členství zaniká.


Zda platba proběhla v pořádku, zjistíte kontrolou svých údajů na našich stránkách v sekci Členství / Kontrola údajů, kde bude v políčku "Zaplacený příspěvek na kalendářní rok 2021? Kdy?" vyplněn text s datem obdržení platby a částka.

 

Prosíme, abyste si zhruba do měsíce tento údaj zkontrolovali, protože na něm závisí výhody členství, jako je odběr časopisu Classic, MB ClubCard levnější startovné, zájezdy atd.