Vítejte na stránkách nejstaršího Mercedes-Benz klubu na pevninském kontinentu!

Náš Mercedes-Benz klub byl zoložen roku 1963 a od roku 2000 je členem oficiální organizace MBCCI, sdružující všechny Mercedes-Benz kluby na světě. Více se dočtete v menu Historie klubu.

Klubové novinky

Stránka 1 z 28  > >>

25.01.2023
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

 

Vážení členové klubu a příznivci značky.


Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní autobusový zájezd do Stuttgartu, na prodejní výstavu Retro-Classics 2023 s možností prohlídky až 22 hal. Výhodou Retro Stuttgart oproti Norimberku je trojnásobný počet hal.

Víc informací ZDE.

 


05.01.2023
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

 

Jako každoročně připomínáme platbu členských příspěvků. Dle stanov klubu je jednou z podmínek členství v Mercedes-Benz klubu Česká republika též úhrada členského příspěvku.

 

Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 31. března daného kalendářního roku.

Neuhrazením členského příspěvku do tohoto data členství zaniká.

Členské příspěvky (roční) činí:


900,- Kč/kalendářní rok pro individuální členy základní členství

1.300,- Kč/kal. rok pro rodinná členství

300,- Kč/rok pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu

400,- Kč/rok rodinné členství pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku minimálně 15 let členství v klubu (platí pro jednoho z nich)

 

Číslo účtu: 2031031001 kód banky: 5500 Raiffeisen BANK.
Variabilní symbol je číslo z Vaší klubové karty uvedené za CCR.

 

(Za rodinné členství se považuje i partnerství)

01.01.2023
Kategorie: Klubové novinky
Zaslal: Palec

Dovolujeme si Vás pozvat na 60. Výroční členskou schůzi členů Mercedes-Benz klubu Česká republika, která se bude konat díky pochopení a podpoře Mercedes-Benz v budově Mercedes Forum na Chodově, Daimlerova 2, Praha 4, dne 7. 1. 2023 od 16:00 hodin.

Předběžný program členské schůze bude následující:

• Zahájení

• Volba mandátové, návrhové a volební komise

• Vystoupení zástupce Mercedes-Benz Česká republika

• Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2022

• Zpráva z mezinárodního setkání prezidentů MB klubů

• Informace o stavu klubového webu MBK ČR a kartách MB ClubCard

• Zpráva mandátové komise

• Zpráva technické komise - testace

• Zpráva o hospodaření

• Kalendář akcí a návrh rozpočtu na rok 2023

• Zpráva revizní komise za rok 2022

• Volba prezidenta Mercedes-Benz klubu ČR

• Volba viceprezidenta Mercedes-Benz klubu ČR

• Volba výkonného výboru (hospodář, tajemník,…)

• Diskuse

• Schválení usnesení ČS MBK ČR


Na 19:30 je připravena večeře s výběrem ze dvou teplých jídel.

 

V případě, že chcete kandidovat do výboru klubu tak je možné se přihlásit na email info@mercedes-benz-klub.cz – kandidáti budou uvedeni na našem webu.

Těšíme se na Vás, a budeme čekat hojnou účast.

 

Za Mercedes-Benz klub Česká republika

Mgr. Petr Schweiner

prezident MBKČR

 

Vstup na schůzi bude umožněn pouze členům klubu co mají zaplacený členský příspěvek 2022 a nově platícím na rok 2023. V případě, že platíte rodinné členství můžete samozřejmě přijet v doprovodu.